Promenáda - Podhájska

Popis

Návrh promenády popri Trávnickom potoku ktorý je lemovaný záhradami penziónov a domov poskytujúcich ubytovanie pre rekreantov termálneho kúpaliska. Štúdia rieši problematiku skvalitnenia verejných priestorov obce a vytvorenie nového pešieho ťahu spájajúceho termálne kúpalisko a amfiteáter. Koryto potoka poskytuje možnosť vytvorenia terénych a parkových úprav, ktoré by vytvorili novú ulicu / dĺžka trasy 700m / mimo rušnej hlavnej komunikácie.

Video

Promenáda 

Základné údaje

 

Plocha riešeného územia : 3 000 m2

 

Miesto stavby : Podhájska

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR

 

 

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk