Revitalizácia obce Dubník

Popis

Ideové riešenie úpravy verejných priestranstiev zachováva jestvujúce komunikačné trasy. Rieši úpravu bezprostredného okolia OÚ. Existujúca spevnená plocha pred  OU rozšírená o novovzniknuté spevnené plochy a taktiež plochy zelen. Obnoví sa funkcia fontány a pribudne nový pamätný  kameň obce. Pokračuje sa rekonštrukciami komunikácií od Vinárne popri obecnom úrade až po zastávku autobusu a ďalej smerom ku križovatke pri studni. Súčasťou je aj obnova parku, kde budú nové spevnené plochy a prírodný amfiteáter.

 

Základné údaje

 

Celková riešená plocha : 15 000 m2

 

Miesto stavby : Dubník

 

Stupeň projekt.dokumentácie : RP

 

Náklady: 800 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk