Aquapark pod kalváriou

Popis

Architektonická štúdia sa zaoberá novým funkčným využitím územia v katastri obce Dvory nad Žitavou na nezastavanom pozemku v tesnej blízkosti zastavaného územia obce. Jeho hlavnou súčasťou je geotermálny vrt FGDŽ – 1 Dvory nad Žitavou - zdroj kvalitnej termálnej vody vhodnej nielen na kúpeľné a rekreačné účely ale i na energetické využitie. Prvá fáza štúdie obsahuje návrh urbanistického a funkčného usporiadania pre novovybudovaný rekreačný komplex a potrebné terénne úpravy na území. Cieľom projektu je poskytnúť kvalitné komplexné služby v oblasti kúpeľnej starostlivosti, krátkodobej i dlhodobej rekreácie na báze termálneho kúpaliska a rekreačného areálu s ubytovacími kapacitami i športovým vyžitím pre širšie okolie i zahraničnú klientelu. Projekt je založený na “zelenej lúke” bez predchádzajúceho využitia územia podobnými funkciami, čo umožňuje vybudovať unikátny komplex nadštandardnej kvality z technologického i architektonického hľadiska. Zámerom investora - obce Dvory nad Žitavou je využiť zdroje kvalitnej termálnej vody a prednosti územia k významnej podpore cestovného ruchu v území a zviditeľnenie obce i na medzinárodnej úrovni, čo zabezpečí i prínos pracovných pozícií a tým zníženie nezamestnanosti v obci a jej okolí. Dominantou miesta je susediaca baroková Kalvária a Súsošie Najsvätejšej Trojice z 18. storočia a Kaplnka sv. Martina na vrchu v tesnom susedstve riešeného územia. Udržateľnosť návrhu areálu zabezpečuje jednak unikátnosť prírodných súčastí a zdrojov na pozemku, samotné využitie termálnych a chemických vlastností vody, plán celoročnej prevádzky areálu i celkový nárast záujmu o tento druh rekreácie v rámci turistického priemyslu. Štúdia zahŕňa etapizáciu výstavby rekreačno-kúpeľného komplexu, ktorá zvažuje všetky ekonomické aspekty od počiatku výstavby a priority pri postupnom realizovaní plánovaných funkcií. Hlavnou funkčnou náplňou je rekreácia a rehabilitácia, a teda vybudovanie termálneho a rekreačného kúpaliska v začiatočnej etape projektu. Ďalšie etapy zahŕňajú dobudovanie wellness komplexu a ďalších doplnkových objektov, terénne úpravy na území kúpaliska i na priľahlých častiach územia, vybudovanie ubytovacích kapacít rôznych štandardov, stravovacích, rekreačných a športových zariadení, či vybudovanie ďalších rekreačno-zábavných funkcií (verejné klzisko, predaj lokálnych farmárskych produktov) a dostatočnej kapacity parkovacích miest. Územie od hranice súčasnej obecnej zástavby k areálu TK bude dotvorené parkom pre rodinnú rekreáciu.

Video

Aquapark Dvory nad Žitavou

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 84 722 m²

 

Miesto stavby : Dvory nad žitavou

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ, DUR

 

Predpokladané náklady: 16 000 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk