Parkovací dom

Popis

Návrh / jún 2017 / sa zaoberá možnosťou vybudovania parkovacieho domu v areáli bývalej
SPŠ elektrotechnickej - ul.T.Vansovej. V súčastnosti sa v areáli nachádza parkovisko zhotovené
ako spevnená plocha z kamennej drte - makadámu. Stav parkoviska sa
momentálne dá označiť ako provizórny / dočasný. V štúdii sa počíta s úpravou
celého areálu a to nasledovným spôsobom. Odstráni sa jestvujúca stavba na časti
pozemku a uvolní sa miesto na výstavbu parkovacieho domu. Následne výstavba
parkovacieho domu a v poslednej etape sa bude realizovať park pred obytnými
budovami v susedstve.
Samotný parkovací dom je navrhnutý ako jednoduchý železobetónový monolit.
Prvé podlažie je čiastočne zapustené do terénu / 1m / . Celkový počet podlaží
je 5 nadzemné podlažia. V návrhu sú prezentované aj alternatívne riešenia
podlažnosti a taktiež možnosť, úpravy / zníženie zapusteného podlažia pre prístup
automobilov do 7,5t.
Objekt je umiestnený čiastočne na súčasnom parkovisku avšak je navrhovaný
väčší odstup od obytných domov v susedstve / cca 17m /. Prístup do parkovacieho
domu je zabezpečený z jestvujúcej prístupovej cesty k súčasnému parkovisku.
Celková dispozícia rozvrhnutia parkovacích miest je zrejmá z grafickej časti návrhu.
Fasáda je navrhnutá z pohľadového betónu a v nej uchytených oceľových kotiev
pre inštaláciu napínacích lán. Tie majú slúžiť ako opora pre popínavú zeleň, ktorá
je vysadená po celom obvode parkovacieho domu.
Zeleň by v tomto prípade mala zohrávať dôležitú úlohu ako súčasť stavby - Prispieť
nielen k vizuálnemu prekrytiu jednoduchej betónovej konštrukcie ale aj kontrole
lokálnej klímy a redukcie prašnosti. na poslednom podlaží sú navrhnuté oceľové
tieniace prvky ktoré tiež slúžia ako opora pre popínavú zeleň.
Celkovo sa návrh snaží o čo najlepšie splynutie v prostredí so zeleňou a zvýraznené
ostávajú hlavné / únikové schodiská, ktorými sú sprístupnené jednotlivé podlažia a
hlavný vstup pre automobily.
Návrh počíta s úpravou okolia a výsadbou zelene v okolí novostavby a priľahlej
ploche, kde by mal byť vybudovaný park.

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 8 625 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ

 

Predpokladané náklady: 1 600 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk