Koncepcia rozvoja územia termálneho kúpaliska Nesvady

Popis

Hlavným cieľom návrhu je nové funkčné riešenie pre územie v katastri obce Nesvady na nezastavanom území, ktorého súčasťou sú dva termálne vrty s unikátnou minerálnou vodou vhodnou na kúpeľné, liečebné i rekreačné využitie. Riešenie posudzuje možnosti architektonického a urbanistického usporiadania pre novostavby a terénne úpravy na území vo viacerých etapách tohto vývoja s cieľom poskytnúť kvalitné komplexné služby v oblasti rehabilitačnej starostlivosti a krátkodobej i dlhodobej rekreácie na báze termálneho kúpaliska a rekreačného areálu s ubytovacími kapacitami, rekreačnou vodnou nádržou so športovým využitím pre širšie  okolie i zahraničnú klientelu. Projekt je založený na “zelenej lúke” bez predchádzajúceho využitia územia podobnými funkciami, čo umožňuje vybudovať komplex nadštandardnej kvality.

Video:

Termálne kúpalisko a rekračné centrum Nesvady

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 40 ha

 

Miesto stavby : Nesvady

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ

 

Predpokladané náklady: 36 000 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk