Zastavovacia Štúdia TK Tvrdošovce

Popis

Zastavovacia štúdia rieši návrh revitalizácie a rozširenia ponúkaných služieb termálnoho kúpaliska a možnosti výstavby wellness centra a výstavby ubytovacích kapacít  pre celoročné využitie . Návrh  kladie dôraz na celkovú ekonomiku - pomer investície  a návratnosti - a preto v maximálnej miere využíva už existujúce stavby. Prvá etapa počíta s postupnou prestavbou centrálneho bazéna a priľahlej budovy. V ďalších etápach je navrhovaná novostavba wellness centra a neskor zastrešenie / prekrytie celej bazénovej časti. Ďalej sa počíta s prestavbou priľahlej historickej budovy na luxusný saunový svet. Generálnym projektantom je Ateliér na bašte s.r.o.

Základné údaje

Plocha riešeného územia : 3 000 m2

 

Miesto stavby : Tvrdošovce

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ

 

Predpokladané náklady: 6 000 000 EUR

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk