Ideové Riešenie Časti Sídliska Západ / Andovská Ulica

Popis

Návrh rieši zastavanie územia sídliska západ v časti vymedzenej ulicami Andovská, Jeruzalemská. Nosnou myšlienkou je prepojenie územia zastavaného výškovými obytnými budovami a rodinnou zástavbou. Z architektonického hľadiska je toto prepojenie riešené výškovou diferenciáciou a rozličnou typológiou druhov bývania. Navrhované sú bytové domy strednej veľkosti o maximálnom počte piatich nadzemných podlaží a menšie bytové domy s charakterom rodinného bývania, štvorbytovky a samostatne stojace dvojgeneračné rodinné domy.

Základné údaje

 

Celková úžitková plocha : 10 500 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : ŠR, AŠ

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk