OSRAM - Hlavný vstup

Popis

Projekt úpravy priestoru pred hlavným vstupom do administratívnej budovy spoločnosti OSRAM. Hlavným zámerom bolo vytvorenie reprezentačného vstupu do sídla spoločnosti, ktorý by bol jednoduchý , elegantný a funkčný zároveň. V štúdi sa pracovalo s niekoľkými variantnými riešeniami. Ako nosný prvok bola zvolená jednoduchá čierno-biela kombinácia betónových platní ukladaná v jednoduchom rastri z ktorého boli vytvorené jednoduché geometrické obrazce. Tento celok bol doplnený moderným exteriérovým mobiliárom.

Základné údaje

 

Celková zastavaná plocha : 456 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ, RP

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk