Stredná Zdravotnícka Škola

Popis

Architektonická štúdia sa zaoberá novým funkčným využitím priestorov bývalej Elektrotechnickej školy na Námestí republiky č.4 v Nových Zámkoch pre potreby Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky ( vyučovanie prebieha aj v jazyku národnostnej menšiny).
Dôvody pre vypracovanie tejto štúdie sú nasledovné -  Súčasné priestory, v ktorých prebieha výučba, sú zastaralé a v nevyhovujúcom technickom stave. Priestorovo je škola poddimenzovaná a učebne sú rozdelené vo viacerých budovách v centre mesta. Tento stav nie je ideálny, keďže študenti sa musia presúvať medzi jednotlivými vyučovacími hodinami mimo areálu školy. Škola nie je vlastníkom priestorov, kde prebieha vyučovanie. Priestory si prenajíma a vzhľadom na komplikovaný nájomný vzťah – je potrebné nájom predlžovať každoročne s opciou 1 roku. Navyše škola nemôže zasahovať do cudzieho majetku čo značne komplikuje akúkoľvek snahu o modernizáciu priestorov pre vyučovanie. Jedná sa o zdravotnícku školu, ktorá je čo do celkového počtu absolventov, na 5. mieste z 29 zdravotníckych škôl v rámci SR , a ktorá má dlhodobo veľmi dobré výsledky.

Základné údaje

 

Plocha riešeného územia : 6 400 m2

Zastavaná plocha : 2 200 m2

Obostavaný priestor : 25 000 m3

Miesto stavby : Nové Zámky

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ

 

 

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk