Kurzweilovo jazero

Popis

Štúdia sa zaoberá funkčným a priestorovým usporiadaním časti územia v tesnej blízkosti jazera Baňa ( Kurzweilovo jazero). Dôvod pre vypracovanie tejto štúdie je overenie zámeru výstavby  rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti, a získanie komplexného súboru informácií z hľadiska urbanistického, technického. Štúdia má slúžiť ako podklad pre konkretizovanie a detailnejšie rozpracovanie developerského zámeru.

Základné údaje

 

Plocha riešeného územia : 47 932 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : Štúdia Realizovateľnosti

 

 

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk