Cisárska bašta

Popis

Návrh skúma možnosti využitia priestoru vymedzeného ulicou Cisárska bašta, záhradou hotela Grand a budovou mestskej plavárne. Tento pozemok je v súčasnosti vo vlastníctve mesta Nové Zámky a je využívaný ako  spoplatené parkovisko. Na tomto mieste bola situovaná jedna zo šiestich bášt renesančnej pevnosti. Vychádzajúc z dostupných podkladov, dobových kresieb, na ktorých je vyobrazená pevnosť a daných priestorových možností, vznikol návrh, ktorého nosnou myšlienkou je vzkriesenie symbolu mesta formou koncentrovania fragmentov pevnosti na jednom mieste. Tieto sú usporiadané tak, že vytvárajú nový multifunkčný mestský priestor. Ten pozostáva zo schodiska slúžiaceho aj ako príležitostná tribúna, pred ktorou sa nachádza veľká spevnená plocha na príležitostné spoločenské podujatia. Po zdolaní niekoľkých schodov stojíme pred jednoduchou plnou stenou, ktorá symbolizuje nosný prvok mestských hradieb. Na nej je vyobrazený text s popisom histórie novozámockej pevnosti, jej architektov a staviteľov. Priestor pre kaviareň, galériu, turistické informačné centrum sa nachádza na úrovni námestia. Sú tu navrhované veľké presklené plochy, ktoré umožnia čo najlepšie prepojenie interiéru s novým mestským priestorom. Ďalším výrazným fragmentom je kaskádová vodná plocha symbolizujúca vodnú priekopu okolo pevnosti. Bližšie ku plavárni sa nachádza malý park, popri ktorom sa rampou dostávame na ďalšiu výškovú úroveň. Toto miesto nám odhalí zabudnuté pohľady na priľahlé okolie mesta. Jednoduchá drobná stavba pripomínajúca muničný sklad respektíve strážny dom môže slúžiť ako vysunuté sedenie pre zákazníkov kaviarne s výhľadom na Bernolákov park alebo ako miesto pre interiérové umelecké inštalácie. Z ulice T.G.Masaryka sa ponúka úplne nový pohľad smerom do centra s dominantou kamenného múru, ktorý pripomína históriu mesta. Táto nová stavba pomáha vyniknúť aj zachovalým pamiatkam ako je kostol Františkánov v hlavnej vizuálnej osi ulice Cisárska bašta. Pôsobí ako atrakcia, ktorú chcete objaviť a  za architektonicky jednoduchou hradbou na vás čaká skutočné prekvapenie v podobe kvalitného mestského priestoru. Návrh ponúka možnosť vybudovania nového parkovacieho domu pod úrovňou námestia  ktorý by bol prístupný z ulice Cisárska bašta. Takýmto riešením by sme získali nový a hodnotný priestor so zachovaním pôvodnej funkcie parkoviska pre centrálnu mestskú zónu. V rámci mesta je toto miesto v podstate jediným kde by sme mali reálnu šancu prezentovať aspoň kúsok dôležitej histórie aj iným spôsobom ako na grafických vyobrazeniach, maketách a v textovej forme.

 

Základné údaje

 

Plocha riešeného územia : 3 700 m2

 

Miesto stavby : Nové Zámky

 

Stupeň projekt.dokumentácie : AŠ

 

 

 

 

O nás

Stavebná firma HOLD ponúka realizáciu stavieb, architektonickú a projekčnú činnosť, predaj a kladenie zámkovej dlažby. Sme schopní zvládnuť vašu stavbu od počiatočného návrhu, prípravy projektovej dokumentácie až po realizáciu a úspešnú kolaudáciu stavby. Naši zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti s prácou na stavbách, jej organizáciou a kontrolou kvality. Našou najväčšou motiváciou sú naši spokojní zákazníci, ku ktorým dúfame čoskoro budete patriť aj Vy.

Kontakt

HOLD, spol. s r. o.
Svornosti 9661/70
940 77 Nové Zámky

+421 35 6416 245

hold@hold.sk